"Một khoảng thời gian"

Dịch:A period of time

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/viettuan129

"A while " is wrong answer ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/GiangGiang12

the same question.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Lolatran1997

I think that too

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HaTrang2

A while cũng đúng mà ? :(((

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TrongPhamduc

a period for time sao lại sai nhỉ

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.