Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Meat or fish?"

Dịch:Thịt hay cá?

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThuyNguynT3

I like Duo

1 năm trước

https://www.duolingo.com/datcamau

I like meat and fish, it good

2 năm trước

https://www.duolingo.com/xuan090205

ăn nhiều vào rui béo như con nhợn ý

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Boohtl

Bo dau cham hoi di

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tin536587

Meat or fish?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThThy889752

>_<

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhmai733644

L

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenDucT672728

tại sao mình lại sai ??????????????????????????????????????????????????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyen501879

I love Duo

5 tháng trước