Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She reads and thinks."

Dịch:Cô ấy đọc và suy nghĩ.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ratlathaido123

'cô ấy đọc và suy ngẫm' sai ở đâu?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyennhin2014

đọc khó zã man

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Sao mình ko đọc ko đc chấp nhận nhỉ? Quá khó sao?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgcNguyn217485

Cô ấy đọc và suy ngẫm sai chỗ nào!? Mình thấy từ "THINK" có thể được sử dụng ở 2 nghĩa - Suy nghĩ và Suy ngẫm không sai. Đề nghị sửa đổi. Cảm ơn!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocMinhCuTe

NGHĨ GIỐNG UỐNG QUẢ :<

2 năm trước

https://www.duolingo.com/l.t.ngoc29

Nhưng mà mình đúng đó các bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vukhanhtung

cô ấy đọc và ngẫm nghĩ" thì hay hơn và thuận văn phong tiếng việt hơn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuongtran24668

"cô ta đọc và ngẫm nghĩ " hay "cô ta đọc và ngẫm" đều đúng

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThiDuyThng1

Cô ấy đọc và suy ngẫm. Chữ ngẫm sai à

4 tháng trước