Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Does she play with my daughter?"

Dịch:Cô ta chơi với con gái của tôi phải không ?

0
3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NoloveNopa

với và cùng có khác nhau đâu

0
Trả lời3 năm trước