Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/TuyenKhuong

Đại từ sở hữu và đại từ tân ngữ

Cho mình hỏi khi nào thì dùng đại từ sở hữu khi nào thì dùng đại từ tân ngữ với.Mình hay nhầm chỗ này nên khi làm bài tập thường luống cuống với những câu hỏi dạng trên.Cảm ơn mọi người!

3 năm trước

0 Nhận xét