Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Today and tomorrow."

Dịch:Hôm nay và ngày mai.

0
3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/songoku.kuku

nay và mai

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynmailinh0

ây, phải là hôm nay và ngày mai chứ

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/....Evie....

Umk

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Bp7nG7

ngày mai và hôm nay ko dc àk

0
Trả lời3 tháng trước