"Làm ơn đừng đóng cánh cửa ."

Dịch:Do not close the door please.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LyNguyen879148

Please đặt đầu tiên sao à

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynHXunH

Please do not close the door cũng đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThangLuong6

Sao "Do not close the door pleasure" lại không được các bạn nhỉ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

Pleasure là một danh từ , có nghĩa là " niềm vui" . Khi dùng trong câu " do not Close the door " , ta phải dùng please , có nghĩa là 'làm ơn" . Chứ không dùng pleasure

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

A

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.