"Ba lô của bạn đang mở."

Dịch:Your backpack is open.

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tuatvu

nếu dịch đang mở thì có đuôi ing chứ.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/copvan0204

"Open" ở trong câu này là tính từ chứ không phải động từ. Tính từ thì sẽ dùng với động từ to be là is.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
  • 25
  • 24
  • 11
  • 9
  • 5
  • 4
  • 3

to cux z ...

3 năm trước

https://www.duolingo.com/jayden4848

bạn copvan nói đúng, open ở đây dùng như tính từ. Ex: to leave the door open . an open letter.. open là động từ, vừa là tính từ, còn là danh từ nữa...

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TranThanhTai

Toi thac mac y chang

3 năm trước

https://www.duolingo.com/sttieuvu

Cái này đáp án sai rồi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/daxuaganktem20gg

bag sai ?????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/daxuaganktem20gg

1 tim của mình đó

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dinhcuong65

phai dich la ba lo cua ban thi mo

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MrDat17
  • 25
  • 4
  • 167

Tote là ba lô mà your tote sai luôn

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.