"Hewillonlydrinkwater."

Dịch:Anh ấy sẽ chỉ uống nước.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/compalo

Chữ "He will" nó đọc nhanh không nghe được :(

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NynNyn.1911

He+will ng bản xứ hay đọc gọn "Hiu"

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhNguye910014

Chỉ uống nước sao mà sống

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Only đứng ở vị trí nào thì được ah, thanks

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngotuanh

cậu ấy sẽ chỉ uống nước và cậu ấy sẽ chỉ CÓ uống nước thì khác nhau ở đâu mà 1 câu đúng, 1 câu sai ta???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/impossible4

Tại sao drink ở đây ko thêm s vậy các bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Meo3chan

Sau will động từ trở về dạng nguyên mẫu không "to"

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Khoinguyen989774

Cậu ấy chỉ muốn uống nước là sai sao

1 năm trước

https://www.duolingo.com/minh365919

You are stupid

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.