Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am going to recover my computer."

Dịch:Tôi sẽ lấy lại máy tính của mình.

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nothing22lose

tôi sẽ sửa lại máy tính của tôi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HongMinhTh

Tôi sẽ phục hồi máy tính của tôi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TunTrn9

trong câu này recover là một ngoại động từ có nghĩa là lấy lại, giành lại

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Killking2

Tôi sẽ "sửa" lại máy tính của tôi => dịch vậy mà báo sai :)) ai biểu chú thích có ghi "sửa lại" chi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/okqtuws

dùng nút báo lỗi đó bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HuangRuan

phục hồi mà sai là sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/buitruongson02

mấy cha này dịch sát nghĩa giùm con với

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhNgan0

Với câu này, I am going to recover my computer một cách riêng biệt, chỉ có thể hiểu là tôi sẽ phục hồi, sẽ sửa lại... máy tính của mình; không ai có thể hiểu là lấy lại máy của mình cả!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hung.soge

Cập nhật thêm đáp án đi

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/_Baby_Eagle_

Mấy mod ơi sao không giải thích cho mọi người thế???

2 tháng trước