Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am going to recover my computer."

Dịch:Tôi sẽ lấy lại máy tính của mình.

3 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nothing22lose

tôi sẽ sửa lại máy tính của tôi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HongMinhTh

Tôi sẽ phục hồi máy tính của tôi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TunTrn9

trong câu này recover là một ngoại động từ có nghĩa là lấy lại, giành lại

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Killking2

Tôi sẽ "sửa" lại máy tính của tôi => dịch vậy mà báo sai :)) ai biểu chú thích có ghi "sửa lại" chi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/okqtuws

dùng nút báo lỗi đó bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HuangRuan

phục hồi mà sai là sao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/buitruongson02

mấy cha này dịch sát nghĩa giùm con với

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhNgan0

Với câu này, I am going to recover my computer một cách riêng biệt, chỉ có thể hiểu là tôi sẽ phục hồi, sẽ sửa lại... máy tính của mình; không ai có thể hiểu là lấy lại máy của mình cả!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hung.soge
hung.soge
  • 25
  • 7
  • 2
  • 235

Cập nhật thêm đáp án đi

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/_Baby_Eagle_

Mấy mod ơi sao không giải thích cho mọi người thế???

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/DucanhPho

"recover" không nên dịch là "lấy lại" như ở đáp án của Duolingo, theo tôi nên dịch là "phục hồi" hay "sửa lại".

1 tháng trước