Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Turn at that corner."

Dịch:Rẽ ở góc đó .

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Ly-Truc

mình là người miền Nam nên nói "cua tại góc đó", thế là sai. Admin sửa lại đáp án nha

3 năm trước