"I want to drive."

Dịch:Tôi muốn lái xe.

April 2, 2015

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/nghiemphutrong

tôi muốn lái xe

June 6, 2016

https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

ngộ muốn "lái"

April 2, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NgocMinhCuTe

ngộ muốn lái là sao hả ???? :|

July 19, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Nothingness

" Tôi muốn cầm lái" , sai?

April 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/trucnt6

"i want to drive " tôi muốn lái gì mới được chứ,, drive là transitive verb mà phải có direct object phía sau chứ

June 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

drive vừa là transitive verb mà cũng là intransitive verb . Vậy cho nên đầu đề là " I want to drive / tôi muốn lái xe " là hoàn toàn chính xác . Không quan trọng việc lái xe gì .

Bạn có thể xem thêm trong Oxford Advanced Learner's Dictionary , từ "drive" để hiểu thêm

June 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Jerryhuynh4

Cứng nhắc quá đi mất thôi.

August 1, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.