Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I have told you about my study."

Dịch:Tôi đã kể cho bạn về việc học của tôi.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/shineelee96

Tôi đã nói với bạn về chuyện học hành của tôi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/CasaLongHoang

Mình cũng có ý như vậy và bị sai. Thật sự rất vô lý

2 năm trước

https://www.duolingo.com/AiHaibara7

tui viết như vầy mà cũng đúng nữa nè: Tôi đã nói với bạn về nghiên cứu của tôi.

1 năm trước