Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi đã ăn quá nhiều."

Dịch:We ate too much.

3 năm trước

0 Nhận xét