Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn không có gì để mất."

Dịch:You have nothing to lose.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/aloalo2242

you not have something to lost.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

You have nothing to lose, you have nothing to lose, you have nothing to lose, you have nothing to lose, you have nothing to lose

1 năm trước