"How do you feel?"

Dịch:Bạn cảm thấy như thế nào?

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhptn

bạn thấy thế nào thì có sai đâu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

hai câu khác hẳn nhau . "Thấy " là "see" . Và câu " bạn thấy thế nào " sẽ là " How do you see" . Trong khi ở đây là " How do you feel " nghĩa là " Bạn cảm thấy thế nào"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gacon1

thấy thế nào không thể là see được mà chỉ có thể là feel thôi. Add xem lại đi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

bạn nói vậy có nghĩa là "cảm thấy" cũng là "thấy" và "see" cũng là "feel" à ??/

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LeHieu096

trong tiếng việt: khi hỏi "bạn thấy thế nào? thì cũng đồng nghĩa với how do you feel. có cần phải cứng ngắt vậy không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gacon1

see là "thấy cái gì". Còn "thấy thế nào" trong tiếng Việt là cảm thấy đúng không bạn?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Anz23X

Địt con mẹ mày

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nhanfgy

Cảm thấy thế nào

1 năm trước

https://www.duolingo.com/sakura758711

Mời các bạn vào club BJ2AH

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.