Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã thích các bạn."

Dịch:I liked you.

0
3 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ledinhhuy

Đã thích "các bạn" nên mình nghĩ là friends chứ nhỉ ?

3
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/lucthekhang

Friends là những người bạm

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/1-Jeus-1

bạm à?

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/phamdinhluong

Bó tay ông rồi đấy ông viết app .

3
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/dungpham9786

You ?

2
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhhuunguyen

"Cac ban" la " you" à tuong you là ban mà

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/HuynTrang932903

"You" vừa là bạn vừa là các bạn mà.

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/XuanPhuong2

I liked friends Vậy có được không?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/linhdevil0204

friend là nói về bạn bè của mình, còn đang trong cuộc đối đáp thì phải là you

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/hoctoichet

like same Xuan Phuong..........???

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/MyMy256546

I liked you all???

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/TuyetVo2

Chứ gì nữa , muốn viết sao viết.

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/lucthekhang

You guys ko đc à I like you guys @@

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/duongnguyen247

sao dùng QK đơn nhỉ? đã thích giờ (khi nói) không thích nữa à?

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Daisy326555

mình nghĩ nên là " i liked you guy" chứ nhỉ?

0
Trả lời1 năm trước