"Tôi đã thích các bạn."

Dịch:I liked you.

3 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ledinhhuy

Đã thích "các bạn" nên mình nghĩ là friends chứ nhỉ ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lucthekhang

Friends là những người bạm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/1-Jeus-1

bạm à?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phamdinhluong

Bó tay ông rồi đấy ông viết app .

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dungpham9786

You ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhhuunguyen

"Cac ban" la " you" à tuong you là ban mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HuynTrang932903

"You" vừa là bạn vừa là các bạn mà.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/XuanPhuong2

I liked friends Vậy có được không?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/linhdevil0204

friend là nói về bạn bè của mình, còn đang trong cuộc đối đáp thì phải là you

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoctoichet

like same Xuan Phuong..........???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MyMy256546

I liked you all???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TuyetVo2

Chứ gì nữa , muốn viết sao viết.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lucthekhang

You guys ko đc à I like you guys @@

2 năm trước

https://www.duolingo.com/duongnguyen247

sao dùng QK đơn nhỉ? đã thích giờ (khi nói) không thích nữa à?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Daisy326555

mình nghĩ nên là " i liked you guy" chứ nhỉ?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.