"Cô ấy đang làm điều đó với chỉ một ngón tay."

Dịch:She is doing that with just one finger.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/UayEt
UayEt
  • 25
  • 20
  • 1388

What does she doing?

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.