Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy đang làm điều đó với chỉ một ngón tay."

Dịch:She is doing that with just one finger.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/UayEt
UayEt
  • 25
  • 20
  • 1328

What does she doing?

3 năm trước