Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi có rất nhiều để chào hàng."

Dịch:We have so much to offer.

0
3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/pkphung

Mình nghĩ nên dịch là : We have many goods/commodities to offer.

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/HienChu

Tại sao ở đây dùng 'many' lại ko được nhỉ?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

many chi la nhieu. con rat nhieu minh nghi dung tu so many! Minh dich la: We have a lot of products to offer. and of course, it was wrong. haha

0
Trả lời1 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThanhAn2010

chúng tôi có rất nhiều đề nghị

0
Trả lời3 tuần trước

https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
  • 21
  • 5
  • 2

We have very much to offer

-2
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/kiet96

very đi với tính từ nhen bạn

0
Trả lời4 tháng trước