Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Generally"

Dịch:Nói chung

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kelvinc1996

Mình được biết hình như còn nghĩa là Tổng quát nữa thì phải :-?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Generally, generally, generally, generally, generally, generally, generally, generally, generally, generally, generally, generally, generally

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Letuhao

Phát âm từ này bị sai, từ này đã học qua ở phần trước. Cùng 1 từ mà trước phát âm khác sau phát âm khác. Chịu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QuynHong

giống in general nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungHieuL6

Một cách tổng quát

3 tháng trước