"Generally"

Dịch:Nói chung

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kelvinc1996

Mình được biết hình như còn nghĩa là Tổng quát nữa thì phải :-?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QuynHong

giống in general nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Generally, generally, generally, generally, generally, generally, generally, generally, generally, generally, generally, generally, generally

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.