Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cả ba hệ thống đo lường"

Dịch:All three measures

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QQQ928558

cả 3 phương pháp ( measures)

3 năm trước