"Con mèo không phải con người."

Dịch:The cat is not human.

April 5, 2015

12 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/huynhy08mytho

từ a không có yêu cầu, vì có yêu cầu "một" thì đáp án mới dùng từ a

April 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/huyto12032002

Mình cũng nghĩ như thế !!!

April 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/VanTe152

Mình nghĩ "cat" ở đây là nói chung chứ k xác định một con mèo nào nên k dùng "the", nhưng đáp án có "the", ai chỉ rõ giúp mình với

July 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/dangkyokhoang

hoặc cũng có thể là "A cat is not human"

July 11, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ThngNguynH10

đệck lại sai

August 17, 2016

https://www.duolingo.com/profile/buixuanhue

Person không phải là người ah

August 30, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Amanokawa

person\people thường chỉ người, còn human chỉ con người

November 7, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Amanokawa

tất nhiên rồi, mèo sao làm người được

November 7, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NTThm2

Cats are about to invade the Earth! - jk ^^

April 4, 2018

https://www.duolingo.com/profile/h0974101293

The cat is not the human.sao k đc

September 17, 2018

https://www.duolingo.com/profile/h0974101293

The cat is not the human. Thêm the cho human cho chắc mà lại sai à

October 21, 2018

https://www.duolingo.com/profile/MaiH583492

Câu này chuyển sang tiếng anh phải là Cat is not human. Còn muốn có the thì câu tiếng việt là loài mèo ko phải con ng

August 26, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.