Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy điều hành một công ty lớn."

Dịch:She runs a big company.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tieupi

"run" cũng co nghĩa là điều hành hả mới bít

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tsunablake

how about "large" =.=

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Logachune
Logachune
  • 25
  • 12
  • 4
  • 4

Me too

2 năm trước