"Những điểm này là những vị trí trên bề mặt của trái đất."

Dịch:These points are positions on the surface of the Earth.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

These points are the positions on the surface of the eartt

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hc3Rp

"these points are the positions on the surface of the earth" . sao lại sai, tại sao k đc dùng the sau "positions"

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.