Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những điểm này là những vị trí trên bề mặt của trái đất."

Dịch:These points are positions on the surface of the Earth.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

These points are the positions on the surface of the eartt

1 năm trước