"Cô ấy sẽ giúp tôi giảm số lượng nước."

Dịch:She will help me to reduce the amount of water.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TruongPhuocAnh
 • 25
 • 25
 • 16
 • 6
 • 2
 • 783

Trong tiếng Anh thì giữa hai động từ chính phải có TO. Tuy nhiên có 3 động từ nằm ngoài quy tắc này và KHÔNG có TO. Đó là các động từ LET, HELP, MAKE là giữa nó và động từ khác là không có TO. Lý do vì sao thì đó là do... cách dùng của tiếng Anh nó vậy. Hồi xưa thầy mình gọi đó là tính võ đoán của ngôn ngữ.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongHo3

Tại sao có "to" hay không vẫn đúng nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuLe949885

That is my great question too!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/WolfBoy94

"to" sao được lượt bỏ vậy ta

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TruongPhuocAnh
 • 25
 • 25
 • 16
 • 6
 • 2
 • 783

sau help dùng nguyên mẫu không to

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Sam687110

Toi cũng có cùng một cau hỏi như các bạn.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/diepphuthuan

bạn giúp giải thích tại sao bỏ TO vẫn là đáp án đúng- thank you very much

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.