"Bạn có giấy phép không ?"

Dịch:Do you have a permit?

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kienphcn710

sao lại là a permit

3 năm trước

https://www.duolingo.com/sky_wings

Sao lại là have a permit mà không phải have the permit

3 năm trước

https://www.duolingo.com/myloveknight

giấy phép ở đây chưa được xác định rõ. nó không chỉ một giấy phép cụ thể nào mà người hỏi biết đích xác cả.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thaolu2
thaolu2
  • 22
  • 17
  • 8
  • 8
  • 4
  • 3

Hê hê mình đang theo dõi bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hannhuswru
hannhuswru
  • 25
  • 20
  • 9
  • 595

Do you have a permission ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Do you have a permit, do you have a permit, do you have a permit, do you have a permit, do you have a permit, do you have a permit, do you have a permit

1 năm trước

https://www.duolingo.com/khit_khit

I do not understand why must using "a permit"

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.