Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I heard a car stop in front of the house."

Dịch:Tôi đã nghe thấy một chiếc xe ô tô dừng ở trước nhà.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

It is out of gas.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/jackp868716

Căn hộ có khác gì căn nhà đâu

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynXunHn805382

Máy móc quá

2 tháng trước