Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The lunch is free."

Dịch:Bữa ăn trưa thì miễn phí.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tuantuyhoapy

Bữa ăn trưa của bạn miễn phí cũng được mà

8 tháng trước