"She looks for a better job."

Dịch:Cô ấy tìm kiếm một công việc tốt hơn.

April 6, 2015

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I am looking for a lover.

April 6, 2015

https://www.duolingo.com/dangkien92

Mình nghĩ là dùng find mới là tìm kiếm chứ nhỉ? Dịch là cô ấy thấy một công việc tốt hơn được không?

August 28, 2015

https://www.duolingo.com/tonyto783667

Look for la tìm kiếm, look after là chăm sóc. Thuộc dạng từ ghép nha bạn

October 18, 2018

https://www.duolingo.com/minhtran1397

Cô ấy tìm thấy một công việc tốt hơn mà ko được ?!

March 29, 2016

https://www.duolingo.com/ThuyTrinh298303

Mình dùng là tìm cũng cho kết quả khác.

October 30, 2016

https://www.duolingo.com/Hoaisonbbx

Cô ấy kiếm một việc tốt hơn mà còn ko cho, vãi

April 1, 2017

https://www.duolingo.com/ThongTran2606

i think this the question is show crazy

June 2, 2017

https://www.duolingo.com/WootZaRUS

kiếm với tìm khác nhau . oh no

September 8, 2017

https://www.duolingo.com/HiNguyn314993

Duolingo hoi sai

December 9, 2017

https://www.duolingo.com/VoNguyenHoang

Cô ấy tìm thấy một công việc tốt hơn

February 25, 2018

https://www.duolingo.com/Phong734288

Chabg hieu gi het

November 23, 2018

https://www.duolingo.com/Nht470517

Cô ấy tìm một công việc tốt bị sai??

February 26, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.