"She looks for a better job."

Dịch:Cô ấy tìm kiếm một công việc tốt hơn.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I am looking for a lover.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhtran1397

Cô ấy tìm thấy một công việc tốt hơn mà ko được ?!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuyTrinh298303

Mình dùng là tìm cũng cho kết quả khác.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hoaisonbbx

Cô ấy kiếm một việc tốt hơn mà còn ko cho, vãi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThongTran2606

i think this the question is show crazy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/WootZaRUS
WootZaRUS
  • 14
  • 5
  • 2
  • 2
  • 2

kiếm với tìm khác nhau . oh no

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HiNguyn314993

Duolingo hoi sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VoNguyenHoang

Cô ấy tìm thấy một công việc tốt hơn

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Phong734288

Chabg hieu gi het

2 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.