Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She looks for a better job."

Dịch:Cô ấy tìm kiếm một công việc tốt hơn.

0
3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I am looking for a lover.

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/dangkien92

Mình nghĩ là dùng find mới là tìm kiếm chứ nhỉ? Dịch là cô ấy thấy một công việc tốt hơn được không?

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhtran1397

Cô ấy tìm thấy một công việc tốt hơn mà ko được ?!

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuyTrinh298303

Mình dùng là tìm cũng cho kết quả khác.

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hoaisonbbx

Cô ấy kiếm một việc tốt hơn mà còn ko cho, vãi

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThongTran2606

i think this the question is show crazy

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/WootZaRUS
WootZaRUS
  • 14
  • 5
  • 2
  • 2
  • 2

kiếm với tìm khác nhau . oh no

0
Trả lời11 tháng trước

https://www.duolingo.com/HiNguyn314993

Duolingo hoi sai

0
Trả lời8 tháng trước

https://www.duolingo.com/VoNguyenHoang

Cô ấy tìm thấy một công việc tốt hơn

0
Trả lời5 tháng trước