Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Làm sao bạn đã biết ?"

Dịch:How did you know?

3 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Linh_Phan317

Why did you know ? Đúng vì đây là câu hỏi nguyên nhân, không phải hỏi như thế nào nên không dùng HOW

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dh1080

vậy trả lời what did you know đc ko?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/myloveknight

what did you know là bạn đã biết cái gì nhé bạn. why did you know thì được

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dh1080

thanks bn nhăk

3 năm trước

https://www.duolingo.com/haitrinh83

Chọn câu why... mà lại bị sai???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HiepPham5

Đáng lẽ why did you know cũng phải được chứ nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hongthu1973

"why did you know?" là đáp án đúng chứ.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/bobby54794

Me too

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnDanh

Why did you know mới đúng chứ ??

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngominhchau70

Bạn biết như thế nào ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Qun196409

Bạn đã biết như thế nào? Làm thế nào mà bạn biết?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HMinhThng2

Câu này douling dịch dỡ quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThoNguyn27577

Wwhy

7 tháng trước