Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This is not a phrase."

Dịch:Đây không phải là một cụm từ.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khangnguye15

Phrase có thể dịch là câu không?

3 năm trước