"Tình cảnh thì tệ hơn tôi đã nghĩ."

Dịch:The situation is worse than I thought.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hcqhvn

...than what I thought cũng nên đúng

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.