Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tình cảnh thì tệ hơn tôi đã nghĩ."

Dịch:The situation is worse than I thought.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hcqhvn

...than what I thought cũng nên đúng

3 năm trước