"Tôi có một con ngựa."

Dịch:I have a horse.

3 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thuha1995

tại sao ko dung has mà dùng have

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TuanNguyenDang

I thì phải đi với have Ngôi thứ 3 số ít như: she he it thì mới chia thành has you we they: cũng dùng have

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Tuan_Khang2009

Đúng đấy

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/HiNguyn91683

ngôi I, they, we ,you dùng là Have, ngôi she, he, it dùng has

3 năm trước

https://www.duolingo.com/th4opi

Thank you

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1069

Trả lời đúng mà họ lại không chấp nhận

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BoBoBoBo9

I have 1 pony .... vậy cũng đúng ah

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lehaidung

pony la la ...

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PingChum

Tại sao con rùa thì là the còn con ngựa thì lại là a

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NgcXm

I am a horse . Lại k chấp nhận

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngcnh28

Tôi có một con ngựa chứ đâu phải tôi là một con ngựa đâu bạn :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/inhNgcMTin

Trời sai ghê vậy

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.