Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Xin chào, chào buổi sáng!"

Dịch:Hello, good morning!

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/chienlcai

Trời a, cả hai câu đều là chào tại sao lại dùng chung trong một câu, đã hello rồi, thì thôi G.Morning chứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hthuc38

Good morning!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tuyentrand

good morning and good bye

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tuyetnta2

ai soạn cái câu này vậy? rập khuôn và vô cùng Never.Give.Up

3 năm trước

https://www.duolingo.com/barbie68043

Mình rất thích

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENNGOCTRAI

Nói Hey, good morning không được hả các bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phanchutrinh

từ này quá dễ rồi

2 năm trước