Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi có một bưu thiếp nữa để viết."

Dịch:I have one more postcard to write.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DuaVua100

Ở đây không dùng "a" thay cho "one" được sao mọi người?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I have one more postcard to write, I have one more postcard to write, I have one more postcard to write, I have one more postcard to write

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 946

i have a more postcard to write

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tienqcbason

i have one more the postcard to write. why false? who know why!...

1 năm trước