Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She does not want to suffer."

Dịch:Cô ấy không muốn chịu đau khổ.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NoloveNopa

cô ấy không muốn tổn thương

3 năm trước

https://www.duolingo.com/zin806069

có ai muốn đâu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynPhngn609216

Ừ. Có ai muốn đau khổ đâu =))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nightstorm8x

"Cô ấy ko muốn phải khổ đau" check sai?????

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Metal_CH4

cô ấy không muốn bị tổn thương?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MrQuan1

Khổ đau có khác nghĩa với đau khổ không Ad? Sao tôi trả lời khổ đau thay vì đau khổ lại là sai?

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Huongmeomeo

Suffer cũng có nghĩa là cam chịu mà???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nnthung

She does not want to suffer? How about you?

2 năm trước