"Thestaffreadsthenewspaper."

Dịch:Nhân viên đọc báo.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KhimTrangC

staff thì đúng là nhân viên, thế mà trên google dịch lại là ............cán bộ.Chán GOOGLE DỊCH quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MyMp1

Tại sao dịch là : Nhân viên đọc một tờ báo lại ko đúng vây các bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tsukasaren

đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Tanhai831

nếu là câu "the staff reads A newspaper" thì ms giống nghĩa bạn nói . khi dùng mạo từ "the " thì nó không mang nghĩa vậy.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/quobao

reads sao lại thêm s vậy mọi người

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.