Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ông ấy đã là một thống đốc nổi tiếng."

Dịch:He was a popular Governor.

0
3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quanhuuloi

he was a famous governor

2
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Tuyen857006

có vẻ hợp lý hơn

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/DungBi204875

Popular đâu phải nổi tiếng đâu

0
Trả lời3 tháng trước

https://www.duolingo.com/ngdat
ngdat
  • 20
  • 3
  • 95

nổi tiếng sao lại là popular nhỉ

0
Trả lời2 tuần trước