"Ông ấy đã là một thống đốc nổi tiếng."

Dịch:He was a popular Governor.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quanhuuloi

he was a famous governor

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Tuyen857006

có vẻ hợp lý hơn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DungBi204875

Popular đâu phải nổi tiếng đâu

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/ngdat
ngdat
  • 22
  • 3
  • 15

nổi tiếng sao lại là popular nhỉ

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.