"How much?"

Dịch:Bao nhiêu?

April 7, 2015

20 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hyu_Hyu

Giá bao nhiêu ??? :(

July 1, 2015

https://www.duolingo.com/ChauBia

Giá là từ nào trong câu how much

January 23, 2016

https://www.duolingo.com/nguyenanhtinh

this is the question when a customer want to know a product's price.so want to translate into "giá bao nhiêu" or"bao nhiêu tiền" is more exact. Because "how many" we also translate into "bao nhiêu". this just be my opinion.

October 3, 2016

https://www.duolingo.com/Katori301

Chịu

March 26, 2016

https://www.duolingo.com/ngocngoc2007

July 28, 2016

https://www.duolingo.com/khanhvecto

Không thể dùng " giá bao nhiêu " được.

July 28, 2016

https://www.duolingo.com/trinhvtl

"Bao nhiêu tiền" mà cũng sai :(

September 26, 2015

https://www.duolingo.com/ChauBia

tiền là từ nào trong câu how much?

January 23, 2016

https://www.duolingo.com/Katori301

Đúng rồi, mik cũng đánh là" bao nhiêu tiền" lại sai. Trong khi đó sách Tiếng Anh dịch là bao nhiêu tiền

March 26, 2016

https://www.duolingo.com/Baotran5a

đâu có How much có nghĩa là Bao nhiêu chứ ko phải là Bao nhiêu tiền đâu lầm rồi

April 20, 2016

https://www.duolingo.com/Katori301

Sách tiếng Anh dịch thế chứ

April 21, 2016

https://www.duolingo.com/Katori301

Này, mik báo lỗi rồi nhưng nó vẫn thế là sao nhỉ? Kiểu như vẫn bị sai ý!

March 26, 2016

https://www.duolingo.com/Baotran5a

đâu có bị sai mik làm là nó đúng mà chắc cậu nhầm cái j đó thì phải?

April 20, 2016

https://www.duolingo.com/bapkaj

bao nhiêu tiền cũng đúng chứ nhỉ

July 20, 2016

https://www.duolingo.com/TrnNhtTn2

Bao nhiêu là đúng nhất vì có thể ghép thành nhiều câu. Có nhiều bạn nói bao nhiêu tiền là sai nha vì không có từ nào nghĩa là tiền trong câu này.

August 11, 2016

https://www.duolingo.com/Devil2005

Much bao nhiêu

October 25, 2016

https://www.duolingo.com/mousevulinh

Bao nhiêu mới đúng bạn ơi

February 3, 2017

https://www.duolingo.com/mamtuan1977

năm bờ tu nhá

March 12, 2017

https://www.duolingo.com/anhthienxa

rễ

August 25, 2017

https://www.duolingo.com/cactus1407
  • 25
  • 5
  • 2
  • 165

bao nhiêu tiền

August 24, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.