"Cái mũ thuộc về bạn phải không?"

Dịch:Does the hat belong to you?

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

Of course, it must belong to me.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3

No, no, it is really mine

2 năm trước

https://www.duolingo.com/danh1610

Cap (mũ lưỡi trai) nên được chấp nhận.

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.