Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cái mũ thuộc về bạn phải không?"

Dịch:Does the hat belong to you?

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

Of course, it must belong to me.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 6

No, no, it is really mine

2 năm trước