"Con mèo của bạn màu gì?"

Dịch:What color is your cat?

3 năm trước

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/maithean1994

What is color your cat . Sao lại sai vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/OPVWy5TP

what's your cat's color mới đúng nhé nếu viết theo bạn thì là sai,ngữ pháp sai :D

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LeeThong1

tại sao lại sai ngữ pháp bạn,nói "is color your cat" không được mà phải là "color is your cat"??????????

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/xpmrz
xpmrz
  • 7
  • 6
  • 2
  • 2

What is the color of your cat ? Dịch thế này cũng đúng chứ nhỉ .

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nepcaihoavang1

which cũng được chứ nhỉ, mang tính chất lựa chọn giữa các màu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/bestronggirl

mình nghĩ which dùng cụ thể hơn nếu đề nói đến màu nào rồi lựa chọn 1 trong các màu đó.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/denbiendem

What's is your cat is color? Sao sai thế nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/OPVWy5TP

thừa "is" không phải cat is mà là cat's (cat's ở đây là dạng sở hữu,viết "cat is" sẽ sai,cho dù viết tắt thì nó hiểu theo nghĩa khác) câu đúng:"what's (hoặc what is) your cat's color?"

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngFgnK

Câu hỏi là phải đảo tobe ra đầu câu chứ nhỉ? Đối với who, whom, which what chỉ cần đặt nó trước câu hỏi, what is color your cat? Mình nghĩ đúng ngữ pháp hơn trong phần mềm.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThchLuMc

What is color your cat vẫn sai. Chẳng hiểu

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/lethianhthua

con mèo của bạn màu gì what color is your cat

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuyAnh777216

what your cat is color dịch mới đúng chứ nhỉ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NuongLeNuong

Đã dùng sở hửu là Cat's thì tại sao lại có your nữa? không hiểu lắm

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyen2k3

what is your color cat? sai hả

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Cnw4j

what color is your cat?

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/doanhaian

What color is your cat

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/doanhaian

What color is your cat?

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.