Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I always supported all your ideas."

Dịch:Tôi đã luôn ủng hộ tất cả những ý kiến của bạn.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/southseapro

Tôi đã luôn luôn ủng hộ toàn bộ ý tưởng của bạn. Câu này đáng nghẽ phải được chấp nhận chứ nhỉ ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Dng972267

Tôi đã luôn luôn ủng hộ tất cả những ý tưởng của bạn

5 tháng trước