"My mother has never cooked for us."

Dịch:Mẹ tôi chưa bao giờ nấu cho chúng tôi.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/bravemanvvn

Mẹ tôi không bao giờ nấu ăn cho chúng ta. Ta với tôi đều đúng ad ơi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DUC_HUY_06

tạo sao mình viết:"Mẹ tôi đã không bao giờ nấu ăn cho chúng ta'' lại sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LieuTran4

Tai sao không dịch là..me tôi đã không bao giờ nấu ăn cho chúng ta...

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoanangyeu

Có ai vui lòng chỉ giúp, sao có thể phân biệt khi nào dùng has và khi nào dùng had ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trnnguynanhkhi

tại sao cook có thêm ed :((

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tieuvy140103

Vì đây là thì hiện tại hoàn thành nên động từ là V3/V-ed

2 năm trước

https://www.duolingo.com/truongluu3

Đã là hành động được thực hiện

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dino2097

Đúng là bà mẹ ác

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.