Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My mother has never cooked for us."

Dịch:Mẹ tôi chưa bao giờ nấu cho chúng tôi.

3 năm trước

21 Nhận xét


https://www.duolingo.com/bravemanvvn

Mẹ tôi không bao giờ nấu ăn cho chúng ta. Ta với tôi đều đúng ad ơi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DUC_HUY_06

tạo sao mình viết:"Mẹ tôi đã không bao giờ nấu ăn cho chúng ta'' lại sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/theking2003

What the ........

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/neukofaihua

Thiếu từ đã

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kcin_ogniloud

Lộn má! !!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/theking2003

Lộn cái gg giề

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Dino2097

Đúng là bà mẹ ác

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/0989960318

nghe hoi kho tu for us nhu la forest y

3 năm trước

https://www.duolingo.com/CaoNgoc10

Họ đọc nối từ for us thành fo rus. I think so.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kcin_ogniloud

Gxg hbfcgdfh

2 năm trước

https://www.duolingo.com/theking2003

Vhcmgxffhsfnfjg

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

My wife has never cooked for me.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quangcpu

Sao lại có has ở đây vậy ai giải thích cái

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NamNum
NamNum
  • 18
  • 8
  • 6

Đây là thì Hiện tại Hoàn thành (Present participle).

Cấu trúc: (to)have + động tư ̀(thì hoành thành, gọi nôm na là cột chia thì thứ ba).

Dùng để chỉ một hành động đã bắt đầu từ quá khứ và vẫn tiếp diễn cho đến hiện tại.

Cột chia thì thứ ba sẽ giống với thì quá khứ của hầu hết các động từ, riêng các động từ đặc biệt cần học và ghi nhớ riêng.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/theking2003

Yeahhhhhhhhh

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/LieuTran4

Tai sao không dịch là..me tôi đã không bao giờ nấu ăn cho chúng ta...

2 năm trước

https://www.duolingo.com/GioDesign

Gió Design

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoanangyeu

Có ai vui lòng chỉ giúp, sao có thể phân biệt khi nào dùng has và khi nào dùng had ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trnnguynanhkhi

tại sao cook có thêm ed :((

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tieuvy140103

Vì đây là thì hiện tại hoàn thành nên động từ là V3/V-ed

2 năm trước

https://www.duolingo.com/truongluu3

Đã là hành động được thực hiện

1 năm trước