https://www.duolingo.com/-Dead-

ENOUGH NEDİR?(ANLATIM)

  • 8
  • 5
  • 3
  • 3
  • 3

ENOUGH

► Sıfatlarla ve zarflarla birlikte kullanıldıkları zaman onlardan sonra gelir. Bu şekilde kullanılışıyla too'dan ayrılır. Çünkü sıfatlardan ve zarflardan önce gelir. Too aşırılık ifade ederken, enough tam tersine, yeterlilik ifade eder. - He is only fifteen years old. He isn't old enough to marry. (Daha onbeş yaşında. Evlenecek yaşta değil.)

  • This car is big enough for a large family. (Bu araba büyük bir aileye yetecek kadar büyük.)
  • My dog can run fast enough to catch your horse. (Benim köpeğim senin atını yakalayacak kadar hızlı koşabilir.)
  • If you don't study hard enough, you can't pass your class. (Eğer yeteri kadar çok çalışmazsan sınıfını geçemezsin.) ► Aynen too'da olduğu gibi enough da isim ve zamirlerle de kullanılabilir. The ceiling isn't low enough for me to touch. (Tavan benim dokunabileceğim kadar alçak değil.) Why don't you speak loudly enough for everybody to hear? (Niçin herkesin duyabileceği kadar yüksek sesle konuşmuyorsun?) ► İsimlerle kullanıldığı zaman enough isimlerden önce kullanılır. İsimler hem sayılabilen hem de sayılamayan isimler olabilir.
  • My brother doesn't have enough money to buy a modern car. (Kardeşimin modern bir araba alacak kadar parası yok.)
  • Are there enough apples for all of us at home? (Evde hepimize yetecek kadar elma var mı?) http://www.dersimizingilizce.com/ingilizce-too-and-enough.html
3 yıl önce

0 Yorum

Günde yalnızca 5 dakika ayırarak İngilizce öğren. Ücretsiz.