Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Các sinh viên thiết kế các bài thuyết trình của họ."

Dịch:The students design their presentations.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LuuGiangNam

"The students design their lectures" cũng được mà ad?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VitaminABCD

chắc thế

1 năm trước