"Các sinh viên thiết kế các bài thuyết trình của họ."

Dịch:The students design their presentations.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LuuGiangNam

"The students design their lectures" cũng được mà ad?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VitaminABCD

chắc thế

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nvtt3663

Doulingo vừa dạy mình lecture là "bài thuyết trình" xong câu này lại k cho dùng, sai quá sai :(((

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.