Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đất cần nước."

Dịch:The soil needs water.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

Men need women.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tranlan105

Sao dùng Land thay Soil ko đc nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quylp

Khó hiểu quá ! Land mà cũng sai sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HongQucHuy2

Land là vùng đất mà các bạn?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/bigugjguc

soil là đất còn land là đất đai .khác hẳn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhleduy7

dùng earth khi nào mà soil khi nào

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyen-Van-Khanh

Sao lại không được dùng ground

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguynvnhng745789

The soil needs water. Được ko

5 tháng trước