"That is just a game!"

Dịch:Đó chỉ là một trò chơi!

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anh183916

Đó là 1trò chơi mới ko đúng sao

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LTrungThnh10

Không

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/LTrungThnh10

I like games

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.