"Tôi muốn một cái vợt tennis mới."

Dịch:I want a new tennis racket.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I want a new lover.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Loannguyn12

so, have you had a new lover? :v

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phc624733

I want a new tennis racket.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Quyenxu269

sao không phải want to vậy mọi người

1 năm trước

https://www.duolingo.com/daccuon

Muốn làm cái gì đó mới: want to + Verb bạn ạ.

14 tiếng trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

I would like a new tennis racket. Phải bổ sung thêm đáp án câu này.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.